ALTERNATİF GLOBAL

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Birleşmiş Milletler ‘in en önemli başarıları arasında ekonomik ve sosyal kalkınma, uluslararası barış ve güvenliğin gelişimine ciddi oranda katkıda bulunan uluslararası kanunların – teamüller, antlaşmalar ve standartlar – geliştirilmesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler sayesinde varılan birçok anlaşma ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukukun temellerini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler tüm insanların günlük yaşantılarını olumlu yönde etkileyen söz konusu faaliyetlerine sessiz ama kararlı adımlarla devam etmektedir. Bu çerçevede;

  1. Uluslararası Ticaret Hukuku, 
  2. Uluslararası antlaşmalar, 
  3. Uluslararası Hukuk Kişiliği ve Tanıma, 
  4. Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları, 
  5. Çevre Hukuku, 
  6. Deniz Hukuku,
  7. Vatandaşlık Hukuku,     
  8. Sağlık Hukuku
  9. Aile ve İş Hukuku

Eğitim alanında öğrencilerimizin yaşayacağı tüm problemlerin hukuk kuralları çerçevesinde çözümünün sağlanmasını sağlar.

Bize Ulaşın